Hääleseadja

Eha Pärg

Alates 2015. aasta sügisest on ETV Tütarlastekoori hääleseadja Eha Pärg.

Varasemad hääleseadjad:
Nadežda Kurem 2013-2015
Marika Eensalu 2004-2013
Ljudmilla Issakova
Ester Lepa