ETV tütarlastekoor esines Saksamaal Eric Whitacre’i juhendamisel

14.08.2013 Kaija Pook

1. – 4. augustini viibis ETV tütarlastekoor Saksamaal ning võttis osa Schleswig-Holsteini muusikafestivalist „Songs of Change“. Festivalikontserdil Rendsburgis esitati USA helilooja ja dirigendi Eric Whitacre’i loomingut helilooja enda juhendamisel. Samuti oli festivali läbivaks teemaks Balti riikide iseseisvuse taastamine laulva revolutsiooni kaudu, mida kajastas ka festivali pealkiri.

Koos tütarlastekooriga astusid festivalikontserdil üles Eesti kammerkoor Collegium Musicale, ülemaailmne Schleswig-Holstein Festival Choir Lübeck, Ueterseni poistekoor, ansambel Elmshorn ning kammerkoor „I Vocalisti“.

Kontserdi esimeses pooles tutvustas tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhendamisel Eesti muusikat (Veljo Tormis, Cyrillus Kreek) ning eesti muusika kõlas ka Collegium Musicale esituses.

Kontserdi teises pooles kõlasid aga Eric Whitacre’i laulud suure ühendkoori esituses. USAst pärit helilooja ja dirigent sai tuntuks tänu virtuaalse koori loomisele ning tänaseks on loodud juba neli virtuaalse koori teost. Nendest viimast – Fly to Paradise – esitasid festivalikontserdil ühendkoor ja virtuaalne koor üheskoos.

Võimalus esineda maailmakuulsa heliloojaga oli ETV tütarlastekoori jaoks huvitav  ja õpetlik kogemus. „Saksa publik on haritud ja hindab kvaliteeti ning seetõttu kiitsid palju kuulajad pärast kontserdi lõppu kontserdi esimest osa eesti muusikast väga huvitavaks ja kõrgetasemeliseks,“ sõnas tütarlastekoori dirigent Aarne Saluveer. „Koostöö dirigeeriva heliloojaga ja sellest saadav kogemus on koorile alati huvitav ja piireavardav ning annab koorile väärtusliku uue kogemuse. Arutasime võimalust  komponeerida midagi helilooja tulevases loomingus, mida saaks kanda ette naishäältega“.

ETV tütarlastekoor on käesoleval aastal mitmel korral saanud võimaluse tutvustada Eesti muusikat välismaal. Mais osaleti Shanghai rahvusvahelisel muusikafestivalil, juunis Eesti-Saksa tippkohtumisel „Sounds of Europe“ ning juulis Prantsusmaal Normandias Polyfollia festivalil. Järgmisena ootab koori ees huvitav ülesastumine 10. septembril “Estonia 100” raames, milkui kammersaalis kõlavad Veljo Tormise “Sampo tagumine” ja kaks esiettekannet – vokaalimprovisatsioontsükkel Anneliis Polliga ja Vaiko Epliku “Suur maalritöö”.