Plaadil muusika ja kogu elulugu

5. jaanuar 2007. Õpetajate Leht (www.opleht.ee). Autor: Merje Kask.

Link artikli asukohale.

Sügisel valmis ETV tütarlastekoori duubelplaat „Gratias”: CDl ja DVDl kokku kaks ja pool tundi muusikat. Projektijuht ja produtsent Kaie Tanner oli varemgi projekte juhtinud, kuid töö selle plaadiga oli eriline.

„Töömaht oli duubelplaadi tegemisel sada korda suurem, kui ette kujutasin, pidin ise palju juurde õppima,” ütleb Tanner. Tema jaoks oli see esimene plaat, mis tuli otsast lõpuni endal teha. “Tüdrukud aitasid palju,” lisab ta tunnustavalt, „olgu selleks siis sponsorite otsimine, materjalide läbivaatamine, bukleti koostamine või muu.”

Need viieaastased, kes DVD esimest lugu „Laul on popp” teevad, on praeguseks suureks kasvanud ja osa neist on alustanud soolokarjääri. Selle loo ja EBU rahvusvahelise koorikonkursi „Let The People Sing” vahele jääb 15 aastat – plaadil on terve koori kasvamise lugu. Selle aja jooksul on muutunud palju nii kooris kui ka Eesti elus tervikuna.

Eesti aja peegel

ETV tütarlastekoorile, lastekoorile ja mudilaskoorile on pannud aluse dirigent Aarne Saluveer. ETV lastesaadete toimetuse juures loodud laste laulustuudiost arenes välja ETV tütarlastekoor 1990. aastal. Praegu laulab selles kooris 30 tütarlast vanuses 15–20 aastat. Kontsertidel on kaasa laulma hakanud ka vilistlased – Saluveer ütleb, et kõik, kes tahavad, peavad laulda saama. „Noor saab 20. eluaastaks küpsemaks ja laulab veel paremini kui teismelisena.”

Laulude kaudu on tütarlastekoor nüüd jäädvustanud ka terve Eesti taas­iseseisvumis­järgse elu: kaupade voolu lettidele, Barbie-ajastu, Estonia katastroofi. Näiteks on salvestatud lood, nagu Agu Tammeorg, arr Aarne Saluveer “Talveöö”, solist viieaastane Maria Listra; Raivo Kõrgemägi, arr Ivo Vanem “Intervjuu”, solistid väiksed Lenna Kuurmaa, Lili Madissoon (Kirikal), Teele Viilup, Nele-Liis Vaiksoo; Gary Brooker “Ohe öös”, solist Hanna-Liina Võsa). DVDd võib dirigendi sõnul ajalootunniski kasutada.

Tänuplaat

Lisaks Pärdi, Tormise, Kreegi ja Ehala kooriklassikale CDl saab DVDlt vaadata-kuulata tantsuga lugusid eurolaulude popurriist. Mitmest muusikastiilist on kokku kombineeritud Aarne Saluveeri ja Sten Kristian Saluveeri “Ring on täis” aastast 1998, mis sisaldab nii American dream’i kui ka Veljo Tormise „Lauliku lapsepõlve”. Plaadiga on kaasas iga laulu iseloomustus, info koori tähtsamate esinemiste ja konkursside kohta.

Dirigendi sõnul on tegemist väga ausa materjaliga, salvestused on tehtud otse esinemistel või konkursside finaalis. „Plaadil on täiesti lõikamata materjal,” ütleb ta. “Milleks kõik need lood ja esinemised siis olnud on, kui neid rahvale välja ei anta¥” küsib Saluveer retooriliselt. Vaeva on nähtud, saavutatut viimistletud, esi-nemistest rõõmu tuntud – seda kõike on hiljemgi hea vaadata ja meenutada. Saluveer ütleb, et plaat on tänuks kõigile, kes on ETV tütarlastekoori tema kujunemise teel aidanud. Ees-märk pole tema sõnul niivõrd toota, kuivõrd meeleolu edastada: DVDl loovad aastavahetusmeeleolu Aarne Saluveeri „Jõulurõõmu, jõulurahu” (solistid Lili Kirikal (Madissoon), Kristel Pedak, Teele Viilup, Kristine Muldma, Nele-Liis Vaiksoo, Lenna Kuurmaa; viiulit mängib Hanna-Liis Nahkur) ja mitu kirikukontserti, sekka on ka lõbusamaid lugusid, nagu Urmas Sisaski „Näärioratoorium”, kus solistideks Evelin Aarma, Kai Rüütel, Maria ja Villu Valdmaa.

Plaadi tegemisel osalenud Maili Madissoon, koori praegune president, laulab ETV tütarlastekooris alates 2004. aastast, samas on laulnud ka tema kaks vanemat õde Lili ja Elo Madissoon. Tütarlastekoor on Maili hinnangul kõige prestiiþsem kollektiiv, milles ta on muusikat teinud. Tihti tuleb ette olukordi, mil koori nimel tuleb ära jätta muid esinemisi, näiteks koolikooriga, vahele jääb isegi terveid koolipäevi ning suuremaid perekonnaüritusi.

Töö käegakatsutav tulemus

„Tütarlastekoor on praegu minu elus kõige tähtsam hobi,” ütleb Maili. Tule­vikus ei kavatse Lili ega Maili professionaalseteks lauljateks saada, kuid laulavad kindlasti kogu elu.

Lili arvates on repertuaari ilusaim lugu Arvo Pärdi „Peace upon you, Jerusalem”, mis on kirjutatud spetsiaalselt ETV tütarlastekoorile. Saluveeri iseloomustab Lili kui üliandekat ja professionaalset loomeinimest, kellel ei tohi lasta liiga palju tegelda organisatoorsete küsimustega. „Õnneks on tal sellisteks asjadeks abiks meie koori tegus omavalitsus!” ütleb Lili, koori endine president.

Tütarlastekoori tegevuse korraldamine ei ole Lili sõnul lihtne – peab olema piisavalt hea diplomaat, et saada hakkama kolmekümne tüdruku erisoovide ja kapriisidega, piisavalt asjalik, et korraldada koori reisid ja koorielu organisatoorne pool, ning piisavalt esinduslik, et anda intervjuusid ajalehtedele, raadio- ja telejaamadele Eestis ning välismaal. Nii ülikooli ajal kui ka tööotsingutel oli Lili uhke, et sai oma CVs mainida „presidendiks” olemist.

Lili Kirikal: „Kooriproovides armastab Saluveer filosofeerida, mõtestada lahti laulude fraase – leiame end üsna tihti ahhetamas tema esmapilgul absurdsete, kuid järelemõtlemisel geniaalsetena tunduvate mõttelendude üle. Saluveerile meeldib panna inimesi mõtlema muusikast ning tihtipeale kuulab ta kõik lauljad ükshaaval üle, et nad avaldaksid arvamust kas hiljutise kontserdi või hetk tagasi lauldu kohta. Lisaks laulmisele tuli plaadi koostamisel tegelda ka administratiivse poolega. Näiteks kirjutasin sponsorlustaotluskirju ja otsisin ettevõtteid, kellele neid saata. Plaadi ja infovoldiku tarbeks tuli teha pildistamissessioon ning minu ülesandeks jäi fotograafi, pildistamiskohtade ja riiete leidmine.Kolmas suur töö oli pildigalerii kokkupanemine koos Evelin Tamla ja Tuuli Elstrokiga. Minule oli plaaditegemine väga isiklik asi, sest see plaat kajastab nii suurt osa mu elust. Kuigi mõnikord tundusid kohustused üle pea kasvavat, oli selles töös ikkagi rohkem rõõmu ja rahulolu kui kohustuse tunnet.”

Anette Sepp on koori laulja olnud 11 aastat, viimased kaks aastat seob teda sellega ka asepresidendiamet. Juhatus annab oma osa reiside korraldamisel, lauljate vastuvõtul ja ütleb pea kõiges koori puudutavas sõna sekka. „Laulmine meie kooris on meeldiv mitte ainult muusika tõttu, olulist rolli mängib ka kollektiiv,” ütleb ta.

„Minu abi plaadi koostamisel oli loomulik, kuid olen alles kooliõpilane ning suur projekt tundus hirmuäratav. Alguses võtsin ühendust vanemate lauljatega, et küsida neilt luba ja allkiri DVD koostamiseks. Samuti aitasin koostada sponsorkirju ja otsisin kontakte heliloojatega, et autoriõiguse küsimused läbi rääkida.

Alustasime Kaie Tanneriga ilma Saluveerita ja otsustasime asju „naiste keskis”. Kõigega oli väga kiire, Saluveer aga lõi oma loomingulisusega paljud meie plaanid segi. Aarne on perfektsionist. „Alati saab sundida inimesi kauem tööd tegema, kuna see on ikkagi nende töö ja lõpptulemus on nii ilusam,” põhjendab ta oma seisukohti. Just tänu Aarnele saime DVD valmis, alguses lootsime ühele poole jõuda vaid CDga.

Enne DVD/CD Sony tehasesse mi­nekut oli kõige kiirem periood. Lõpptulemusega olen ise väga rahul. Uhke tunne oli. Lõpuks ometi on midagi käega katsutavat, mis tõestab tehtud tööd. Ma ei arvanud, et kogu ettevõtmisest midagi nii suurt välja tuleb, ja veel nii hästi.”